46. 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 202

Необходими документи за извършване на услугата:

  •  Заявление по образец;
  • Три екземпляра проект, съдържащ архитектурно заснемане /при необходимост и инсталационна/;
  • предложение за делба – архитектурно разпределение, становища по част конструкции и по инсталационните части по отношение инсталационното разделяне на обособените части.
  • Решение на съд или описание на исканите обособени части;
  • Други.............. ;
  • Документ за платена такса;

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни/3 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 15 лв. / 25 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата