47. 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

Нормативно основание: Закон за водите - чл. 50; чл. 52, ал. 1, т. 3, б. б

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец с приложения; 
  • Документ за платена такса

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  до 60 дни

Такса/цена за извършване на услугата:  250 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата