48. 1995 Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Нормативно основание: Наредба № 5 на от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите  - чл. 16

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Технически паспорт-2 екземпляра;
  • Документ за платена такса

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата: 7 дни 

Такса/цена за извършване на услугата: 5 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата