51. 2003 Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища

Нормативно основание: Наредба за специално ползване на пътищата (обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.) - чл. 3, във връзка с

Закона за устройство на територията - чл. 177, ал. 7

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Копие от протокол на приемателна комисия, приела завършения обект без забележки

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 40 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата