52. 2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмезд

Нормативно основание: Закон за водите - чл. 50; чл. 52, ал. 1, т. 3, б. а

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец с приложения на хартиен и електронен носител ;
  • Документ за платена такса.

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  Повече от 30 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 250 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата