54. 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Нормативно основание: Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, във връзка с; чл. 27, ал. 1, т. 1; §. 1, т. 10

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец; Документ за собственост

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата:  7 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата