58. 2026 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 175, ал. 2

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;

  • Два комплекта екзекутивна документация, съставена и заверена съгласно изискванията на чл. 175, ал.1 ал. 2 от ЗУТ ;

  • Актове и протоколи, съставени по реда на Наредба №3/2003 г.;

  • Квитанция за платена такса;

Място за извършване на АУ :  Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата:  По тарифа на ОбС


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата