59. 2027 Издаване на скици за недвижими имоти

Нормативно основание: Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, ал. 1, т. 1

Необходими документи за извършване на услугата:

  •  Заявление по образец;
  •  Kопие от Документ за собственост и оригинал на документа за собственост за сверка с копието;
  •  Документ за платена такса

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни / 3 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 12 лв. / 20 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата