61. 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 193, ал. 3

Необходими документи за извършване на услугата: 

  • Заявление по образец;
  • Влязъл в сила ПУП – ПП с приложени доказателства за съобщаването и влизането в сила;
  • Документ за собственост и актуална скица за господстващите имоти;
  • Доказателства, че не е налице друго техническо решение;
  • Доказателства, че не е постигнато съгласие със собствениците на служещите имоти;
  • Други….;
  • Документ за платена такса

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  Повече от 30дни

Такса/цена за извършване на услугата: Такса за 1 имот: 30 лв. плюс стойността на услугата - изготвяне на пазарна оценка


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата