64. 2055 Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ

Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - чл. 203

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Три екземпляра проект, съдържащ архитектурно заснемане /при необходимост и инсталационна/; предложение за делба – архитектурно разпределение, становища по част конструкции и по инсталационните части по отношение инсталационното разделяне на обособените части.
  • Решение на съд или описание на исканите обособени части;
  • Други.............. ;
  • Квитанция  за платена такса

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: По тарифа приета от ОбС


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата