69. 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - чл. 194, ал. 1

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Доказателства за наличието на обстоятелствата по чл.194, ал.1 от ЗУТ;
  • Документ за платена такса

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  21 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 10 лв. без стойността за оценка на щетите


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата