70. 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 5

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост /отстъпено право на собственост/ – копие; 
  • Квитанция за платена такса;

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни / 3 дни 


Такса/цена за извършване на услугата: 10 лв./15 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата