72. 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - §. 16, ал. 1

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Документ за собственост
  • Копие от скица на имота
  • Доказателства за времето на извършване на строителството -нотариално заверена декларация от извършителя; Удостоверение от кмета на селото;
  • други…;
  • Квитанция за платена такса

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 20 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата