74. 2096 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 195, ал. 5; чл. 196

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Доказателства, че заявителят е заинтересовано лице..............

Място за извършване на АУ :  Общински център

Срок за извършване на услугата:  повече от 30 дни

Такса/цена за извършване на услугата


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата