75. 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 131

Необходими документи за извършване на услугата:

  •  Заявление по образец;
  •  Копие на документ за собственост и оригинал за справка/ договор за концесия и др. доказващи качествата на заинтересовано лице;
  •  Документ за платена такса

Място за извършване на АУ :  Общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 20 лв.  и

за А4-12 лв. за лист

за А3-25 лв. за лист


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата