77. 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Оригинал на разрешение за строеж;
  • Актове, съставяни по време на строителството/ако е приложимо/;
  • Квитанция  за платена такса;

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7дни

Такса/цена за извършване на услугата:  50% от таксата за РС по тарифа приета от ОбС


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата