78. 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 192, ал. 2

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец с приложени документи – доказващи твърденията на заявителя;
  • Документ за платена такса

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  повече от 30 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 10 лв. плюс стойността на услугата - изготвяне на пазарна оценка


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата