80. 2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 190; чл. 191

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец с приложени документи – доказващи твърденията на заявителя

Място за извършване на АУ :  Общински център

Срок за извършване на услугата:  повече от 30 дни

Такса/цена за извършване на услугата:  Заплаща се услугата за изготвяне на оценка и правото на преминаване


Прикачени файлове



Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата