84. 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Нормативно основание: Закона за местните данъци и такси - чл. 107, т. 6

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Копия на документите, за копито се иска заверка или опис на документите, които да се копират и заверят;
  • Документи, доказващи качеството на заинтересовано лице;

Място за извършване на АУ :  Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата:  съгласно тарифа на ОбС


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата