85. 2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

Нормативно основание: Закон за устройството на територията - чл. 128, ал. 8; чл. 142, ал. 6, т. 1

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Доказателства, че заявителят е заинтересовано лице

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 2,50 лв. за страница


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата