86. Издаване на заповед за промяна на титуляр на разрешение за строеж

Нормативно основание: Закон за устройство на територията- чл.148

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец.
  • Разрешение за строеж оригинал.
  • Документи за собственост.
  • Документ за платена такса.

Място за извършване на АУ :  Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 30 лв. 


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата