87. За изменение и/или допълнение на разрешителното за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект

Нормативно основание: Закон за водите - чл. 72, ал. 1, т. 2 

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец на хартиен и електронен носител;
  • Документ за платена такса;

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  мин. 60 дни

Такса/цена за извършване на услугата:  130 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата