90. 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Нормативно основание: Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Копие от документ за собственост;
  • Копие от скица – за имоти извън границите на населеното място; 

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата: 7 дни 

Такса/цена за извършване на услугата: 10 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата