91. 2059 Издаване на заповед за изземване на имот

Нормативно основание: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 34, ал. 1

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане (жалба) от собственик на имот с признато право на собственост или ползвател на правно основание; 
  • Копие от докумeнт за собственост и актуална скица на имота;

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  14-30 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 20 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата