93. 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Нормативно основание: Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4, във връзка с; чл. 5

Необходими документи за извършване на услугата:

  •  Заявление по образец;
  •  Други документи, доказващи правото на заинтересовано лице

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 10 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата