95. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот

Нормативно основание: Закон за общинската собственост - чл.36 

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Оригинална скица на имота;
  • Копие от документ за собственост;
  • Становище от кмета/ км. наместник на населеното място;
  • Удостоверение за наследници;
  • Други документи при необходимост 

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  повече от 30 дни

Такса/цена за извършване на услугата: Стойността от търга +5%такси, стойността на услугата за из-готвяне на оценка и вписване


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата