97. Заверяване на молба-декларация за обстоятелствена проверка

Нормативно основание: Закон за собствеността - чл.79

ГПК - чл.587, ал.2

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец,
  • Документ за собственост или други документи /при наличието им./ /оригинал и копие/,
  • Актуална скица /схема/ на имота – оригинал (може със заявлението да се подаде искане за издаване на скица за имот в населено място),
  • Молба-декларация от нотариус със заверка от кмета на населеното място;
  • Документ за платена такса

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 15 лв. за  имот


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата