105. 2667-1 Одобряване на план за безопасност и здраве

Нормативно основание: Закон за устройство на територията- чл.156б, ал.2 и ал.3

Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи – чл.9, ал.2 

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец.
  • Три екземпляра проект - ПБЗ.

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 10 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата