107. 2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 107, т. 5

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост, право на строеж, разрешение за строеж и други , които доказват, че лицето е заинтересовано от извършването на услугата.
  • Документ за заплатена такса.

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  14дни-при проверка на място;

7дни- при проверка по документи 

Такса/цена за извършване на услугата: 20 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата