112. 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане за издаване на документ (образец); 
  • Документ за самоличност (пълномощно-копие)

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатноНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата