113. 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12, във връзка с; чл. 14; чл. 54

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление (образец);
  • Документ за самоличност (пълномощно-копие)

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 4 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата