126. Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка

Нормативно основание: ГПК - чл.587, ал.2

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Молба-декларация за обстоятелствена проверка;
  • Документ за самоличност (пълномощно-копие)

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  в рамките на деня

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата