127. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл.4, ал.3, във връзка с чл.52

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане за издаване на документ (образец);
  • Документ за самоличност (пълномощно-копие)

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 4 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата