131. Приемане и обработване на декларации за освобождаване от част от услугите за такса битови отпадъци

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси -чл. 71;  

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община добричка - чл.15, ал.6

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Декларация (образец);
  • Документ за самоличност (пълномощно-копие)

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  при подаване 

Такса/цена за извършване на услугата: безплатна


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата