137. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен туристически данък

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл.  61р

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Декларация по чл.61р ЗМДТ(образец)
  • Документ за самоличност (пълномощно-копие)

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата: при подаване  

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата