150. 2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

Нормативно основание: Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 13, ал. 11

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Скица-извадка от действаща КК;
  • Одобрена схема за разположение на обекта с нанесени размери, съгласувана с МВР;
  • Документ за заплатена такса.

Заявлението може да бъде подадено едноврееменно с искането за издаване на разрешение за поставяне

 

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 40 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата