153. 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

Нормативно основание: Закон за лечебните растения - чл. 46, т. 3

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Данни за вида на култивираното лечебно растение, засята, засадена площ, количество добита продукция (отбелязва се свежо или в сухо тегло е), период за който е получена продукцията    
  • Документ за платена такса.

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  

Такса/цена за извършване на услугата


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата