154. 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

Нормативно основание: Закон за пчеларството – чл.8

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Проверка на самоличността на заявителя и завеждане на искането в деловодната система; 
  •   Декларация по образец;

  • Регистрационен номер на пчелина;

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  1 ден 

Такса/цена за извършване на услугата: безплатно


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата