161. 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Нормативно основание: Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 3

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • За имота в който са разположени съответните насаждения - Документ за собственост;
  • Скица – за имоти извън населените места;
  • Документ за платена такса

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  30 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 20 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата