162. 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 63, ал. 2

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост за имота;
  • Документ за платена такса

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  30 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 10 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата