163. 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Нормативно основание: Закон за горите - чл. 211, ал. 4

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за заплатена такса.
  • Издава се при наличие на Разрешение за отсичане (изкореняване) /Заповед и протокол/;
  • Издава се в деня на превозване след представяне на документи на превозното средство и шофьора

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  30 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 5 лв. за 1 билет


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата