164. Издаване на разрешение за отсичане на дървета в населените места на общината

Нормативно основание: Наредба №15 за изграждане и опазване на зелената система на територията  на община Добричка -  чл.30

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост или право на ползване на имота;
  • Документ за платена такса

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  30 дни

Такса/цена за извършване на услугата:

10 лв. – до 5 бр.

20 лв. – над 5бр.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата