165. 2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

Нормативно основание: Наредба №11 за движение на извънгабаритни и тежки превозни средства - чл. 14, ал. 1; чл. 14, ал. 2, т.2 и т. 3

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Копие на свидетелство за регистрация по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника. 

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата