167. 2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Нормативно основание: Наредба за специално ползване на пътищата (обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.) - чл. 23

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Проект (схема) за временна организация на движението;
  • Писмено становище от сектор „Пътна полиция – КАТ” към РДВР Добрич;

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 50 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата