170. 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

Нормативно основание: Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Частни документи, които са едностранен актове, които не подлежат на вписване – разписки, пълномощни, декларации и др.
  • Документ за самоличност

Място за извършване на АУ : Кметства/ населени места с кметски наместник

Срок за извършване на услугата:  1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: 5 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата