Заповед № 1431/26.10.2018 г. във връзка с обявено първично огнище на болестта"Африканска чума" при диво прасе на територията на с.Кайнарджа, общ.Кайнарджа, обл.Силистра.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата