СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ, РЕГИСТРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

 

Уважаеми животновъди, Община Добричка Ви уведомява, че от 01 до 10 март 2019 год. можете да подавате заявления за разпределение и наемане на общински пасища и мери за стопанската 2019/2020 година.

Заявлението по образец в едно с приложенията към него се подават от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в административната сграда на община Добричка на следния адрес: град Добрич,ул. „Независимост“ № 20, стая 105, всеки ден от 8.00 до 17.00 часа.

 

 

 Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата