Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2018 г., приет с решение №1050 от 06.02.2019 г.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата