27.Приемане на декларация за придобиване на куче

 Нормативно основание: Закона за местни данъци и такси чл.117,

Закон за ветеринарно медицинската дейност,

Наредба за начина и реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета- дворни и домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Добричка

Необходими документи за извършване на услугата:

  • - Декларация по образец;
  • - Документ за самоличност / пълномощно при необходимост/;
  • - Копие от ветеринарно медицински паспорт на кучето;
  • - Документ, удостоверяващ обстоятелство за освобождаване от такса за притежаване на куче.

Място за извършване на АУ : Кметства и кметски наместничества
Срок за извършване на услугата:  5 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 10 лв. – за породисти

1 лв. – за кучета без порода

Освобождават се от такса собствениците на:

- кучета на инвалиди;

- служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

- кучета, използвани за опитни цели;

- кучета, използвани от Българския червен кръст;

- кастрирани кучета;

- кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

-куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата