СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите №РР-04-34(17) от 09.09.2019г. на директора на Басейнова Дирекция "Дунавски район" относно процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовир "Одринци".


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата